Crèches
Die eerste sewe jaar, is die belangrikste ontwikkelingsjare van ‘n persoon en plaas Vrystaat-versorging in Aksie dus ‘n hoë premie op die vroeë ontwikkeling van kinders. Meer as 20 preprimêr-cum-kleuterskole en crèches word vir dié doel bedryf en meer as 1200 kinders word daagliks hier versorg.

DSCN8398Sommige van hierdie fasiliteite funksioneer op ‘n baie hoë vlak en bied uitmuntende voorskoolse opvoedingsgeleenthede aan kinders waarop die instansie baie trots is.
Daar word dus sterk gefokus om ook aan minderbevoorregte kleuters ‘n gehalte voorskoolse sorg en stimulasie te bied.
Die crèches word bemagtig deur opleiding aan beheerliggame en personeel te verskaf. Vrywilligers ondersteun die fasiliteite deur middel van die instandhouding van geboue asook die skenking van speelmateriaal en voedsel.
Vrystaat-versorging in Aksie werk ten nouste saam met relevante staatsdepartemente om toe te sien dat die dagsorgfasiliteite voldoen aan die standaarde en vereistes wat gestel word.
Danksy toekennings uit die Nasionale Lotery Trust Fonds, kon die vlak van funksionering van personeel van crèches verhoog word deur hulle by ‘n geakkrediteerde opleidingsprogram in te skakel.

Ouerleiding

Vrystaat-versoging in Aksie bied vir die afgelope 30 jaar ouerleidingsprogramme aan om ouerskapsvaardighede te verbeter.

DSCN84221-1024x768Lesings is opgestel deur deskundiges en vervat in drie volumes van “Jy en jou kind”.  Hierdie materiaal fokus onder andere op volgende:

  • Kleuters
  • Tieners
  • Dissipline
  • Seksuele voorligting
  • Invloed van sosiale media
  • Kinderdepressie

Boekies is beskikbaar by die Hoofkantoor.

Kontak ons vir meer inligting