Maatskaplike noodleniging word gebied in die vorm van kospakkies, die bedryf van sopkombuise en die voorsiening van klere en komberse aan behoeftige persone.

Daar word gepoog om diegene aan wie maatskaplike noodlening gebied word, by inkomstegenererende projekte te betrek. Verskeie suksesvolle werkskeppingsprojekte, veral naaldwerk- en bakprojekte asook groentetuine, word bedryf.

Werklose mense word ook ondersteun met die opstel van CV’s asook gehelp om geskikte betrekkings te bekom. Programme word aangebied waar persone rekenaarvaardighede aangeleer word. Waar nodig, word persone gehelp om aansoek te doen vir maatskaplike toelae waarvoor hulle kwalifiseer.

Vrystaat-versorging in Aksie is die gemeenskap baie dankbaar vir die skenkings en ondersteuning wat ons ontvang om hierdie baie noodsaaklike dienste te kan lewer.

Die toekenning wat die instansie jaarliks uit die “Omgee-fonds” (Volksblad) ontvang en wat uitsluitlik vir noodleniging aangewend word, stel ons in staat om werklik ‘n verskil in die lewe van duisende minderbevoorregtes te maak.

Kontak ons vir meer inligting