Direkteur:

Me Darien Oosthuizen
Posbus 12885
Brandhof
Bloemfontein
9324

Tel: 051-4446143
Sel: 0832543764
Faks: 051-4446477
E-pos: kliek hier

Finansiële Bestuurder:

2 Mnr Ben du Plessis
Posbus 12885
Brandhof
Bloemfontein
9324

Tel: 051-4446143
Sel: 0825646486
Faks: 051-4446477
E-pos: kliek hier

Streeksbestuurders

4 Me Sarie Wepener
Posbus 315
Frankfort
9830

Tel / Faks: 058-8133821
Sel: 0834106760
E-pos: kliek hier

5 Me Melanie Kramer
Posbus 170
Ficksburg
9730

Tel / Faks: 051 933 2307
Sel: 0835448663
E-pos: kliek hier

6 Me Ria Malan
Posbus 444
Wesselsbron
9680

Tel: 057-8991198
Sel: 0716114390
Faks: 057-8991197
E-pos: kliek hier

  Me Corlia Karsten
Posbus 27155
Ehrlichpark
9312

Tel / Faks: 051-4471838
Sel: 0833870111
E-pos: kliek hier

8 Administrasie

Me Tharina Vermeulen
Rekenmeester
Tel: 051 4446143
Sel: 082 349 1745
E-pos: kliek hier

Me Elmari McCarthy
Administratiewe Beampte
Tel: 051 444 6143
E-pos: kliek hier