DSCN3359Vrywilligers was in 1908 die stigters van die destydse Oranje-vrouevereniging en is vandag steeds die ruggraat van Vrystaat-versorging in Aksie. Hierdie mense het oor die jare heen meegehelp om die vereniging in stand te hou, te laat groei en ontwikkel en tot toonaangewende betrokkenheid op die welsynsterrein van die Vrystaat, uit te bou.
Die vrywilligerkorps van Vrystaat-versorging in Aksie, het die afgelope paar jaar drasties verander om by veranderde landsomstandighede en behoeftes aan te pas. Voorheen was lidmaatskap beperk tot wit vrouens, maar vandag bied die organisasie aan alle mense die geleentheid om diensbaar te wees om die nood van minderbevoorregtes te verlig. Dit het meegehelp dat brûe gebou en wonderlike vriend- en vennootskappe gevorm word.

Vrywilligers is betrokke by die volgende dienste

  • Noodleniging
  • Ouerleiding
  • Dienste aan ouer persone
  • Voorkomingsprogramme
  • Werkskeppingsprojekte
  • Vakansieprojekte vir kinders
  • Bemagtigings en ontwikkelingsprojekte
  • Emosionele ondersteuning aan getraumatiseerde kinders

Vrywilligers neem ook die leiding met fondsinsameling – dit is noodsaaklik vir die oorlewing van die instansie.

Kontak ons vir meer inligting