Dankie dat jy ons webwerf besoek. Hier op die Tuisblad sal jy ‘n kort opsomming kry van al die aktiwiteite waarby Vrystaat-versorging in Aksie betrokke is. Spandeer gerus ‘n bietjie tyd om deur ons webwerf te blaai en moenie huiwer om ons te kontak indien u meer inligting verlang nie.

[/one_third]

vva_image_bejaardesorg

Die versorging van ouer persone is ‘n belangrike komponent van dienslewering van Vrystaat-versorging in Aksie en vind op vier vlakke plaas.

Lees meer

vva_image_maatskaplikkewerkers

Die beskerming en beveiliging van kinders, die opvoeding van die jeug asook die opheffing en bemagtiging van gesinne, vorm die kernbesigheid van Vrystaat-versorging in Aksie.

Lees meer

vva_image_kleutersorg

Die eerste sewe jaar, is die belangrikste ontwikkelingsjare van ‘n persoon en plaas Vrystaat-versorging in Aksie dus ‘n hoë premie op die vroeë ontwikkeling van kinders.

 Lees meer

vva_image_projects

 • Voorkoming van alkohol- en dwelmmisbruik
 • Ekonomiese bemagtiging van vroue
 • Bestuursvaardighede
 • Lewensvaardigheidsprogramme
 • Voorkoming van MIV/VIGS
 • Vroue-reik-uit-programme
 • Werkskeppingsprojekte

  Lees meer

vva_image_vrywilligers

Vrywilligers was in 1908 die stigters van die destydse Oranje-vrouevereniging en is vandag steeds die ruggraat van Vrystaat-versorging in Aksie.

 Lees meer

vva_image_kalender

 • Tien Tafels van Welwilendheid 2017
 • Broodjiedag – 28 Julie 2017
 • Omgeemaaand – Augustus 2017
 • VVA Kongres – September 2017

Lees meer